Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

biz hakda

hoş geldiňiz

2007-nji ýylda döredilen “Holly Technology” daşky gurşaw enjamlaryny we lagym arassalamak üçin ulanylýan bölekleri öndürmekde içerki öňdebaryjydyr.Ilki bilen Müşderi ýörelgesine laýyklykda ”kompaniýamyz, lagym arassalaýjy enjamlaryň önümçiligini, söwdasyny, dizaýnyny we gurnama hyzmatyny birleşdirýän giňişleýin kärhana öwrüldi.Birnäçe ýyllap gözleglerden we tejribelerden soň, doly we ylmy hil ulgamyny, şeýle hem satuwdan soňky hyzmat ulgamyny gurduk.

Koprak oka
 • Suw hojalygy: Durnukly balykçylygyň geljegi
  Suw hojalygy: Durnukly Fi-nyň geljegi ...
  23-10-17
  Balyk we beýleki suw jandarlaryny ösdürip ýetişdirmek, adaty balyk tutmagyň usullaryna durnukly alternatiwa hökmünde meşhurlyk gazandy.Global suw hojalygy ösýär r ...
 • Bubble diffuzer innowasiýa netijeleri, amaly perspektiwalar
  Bubble diffuzer innowasiýa netijeleri ...
  23-09-22
  Bubble Diffuser Bubble diffuzeri, gazy suwuklyga girizýän we garyşdyrmak, garyşdyrmak, reaksiýa we beýleki p ... gazanmak üçin köpürjik öndürýän senagat we ylmy gözleg ugurlarynda giňden ulanylýan enjamdyr ...
Koprak oka