Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Mehaniki içerki iýmit Rotary deprek süzgüji ekrany

Gysga düşündiriş:

Deprek süzgüji (Içerki iýmit) , deprek ekrany hem diýilýär industrial senagat hapa suwlarynyň we içerki lagymlaryň gaty suwuk bölünmegi üçin amatly.Ölçegi 0,2 mm-den ýokary bolan gaty galyndylary aýryp biler. Akym iýmit girelgesiniň üsti bilen aýlanýan deprekiň içine girýär we soňra paýlanyş mirasynyň deprek ýüzüne geçýär. Deprek bilen aýlananda bölejikler we suw aýrylýar ekranda galyp, deprek giňişliginden geçýän gaty jisimler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Material ýokary güýçli we poslama garşy poslamaýan polatdan ybaratdyr;Az ulanylýan meýdan meýdany;Amatly gurluşyk;Kanal gurulmazdan giňeltmek boltlary bilen gönüden-göni düzedip bolýar;Giriş we çykyş suwlary turbalar bilen birikdirilip bilner.
2. Ekranyň gaty galyndylar bilen petiklenmez, sebäbi enjam trapezoid kesişýär
3. Maşyn, suw akymyna görä iň amatly iş ýagdaýyny saklap bilýän sazlanylýan tizlikli hereketlendiriji bilen dolandyrylýar.
4. hingörite ýuwujy enjam, ekranyň üstündäki hapalary süpürip biler, iki gezek içerki çotgadan soň iň gowy arassalaýyş effektine eýe bolar.

Önüm aýratynlyklary

Adaty programmalar

Bu, suwy bejermekde ösen gaty-suwuk bölüji enjam, lagym suwlaryny arassalamak üçin hapa suwlardan galyndylary yzygiderli we awtomatiki aýyryp bilýär.Esasan şäher kanalizasiýa arassalaýjy desgalarda, ýaşaýyş jaýlary lagym arassalaýyş enjamlarynda, şäher kanalizasiýa nasos stansiýalarynda, suw desgalarynda we elektrik stansiýalarynda ulanylýar, şeýle hem dokma, çap we boýag, azyk önümleri ýaly dürli pudaklaryň suw arassalaýyş taslamalarynda giňden ulanylyp bilner. balykçylyk, kagyz, çakyr, gassap, köri we ş.m.

Arza

Tehniki parametrler

Model Ekranyň ululygy Ölçegleri Kuwwat Material Aýyrmagyň derejesi
Gaty ululyk Gaty ululyk
HlWLN-300 00300 * 800mm
Boşluk: 0,15-5mm
1500 * 500 * 1200mm 0.55 KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-400 00400 * 1000mm
Boşluk: 0,15-5mm
1800 * 600 * 1300mm 0.55 KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-500 00500 * 1000mm
Boşluk: 0,15-5mm
1800 * 700 * 1300mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-600 00600 * 1200mm
Boşluk: 0,15-5mm
2400 * 700 * 1400mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-700 00700 * 1500mm
Boşluk: 0,15-5mm
2700 * 900 * 1500mm 0.75KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-800 00800 * 1600mm
Boşluk: 0,15-5mm
2800 * 1000 * 1500mm 1.1 KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-900 00900 * 1800mm
Boşluk: 0,15-5mm
3000 * 1100 * 1600mm 1.5 KW SS304 0.95 0.55
HlWLN-1000 0001000 * 2000mm
Boşluk: 0,15-5mm
3200 * 1200 * 1600mm 1.5 KW SS304 0.95 0.55

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER