Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Täze tehnologiýa dargadylan kislorod mikro Nano köpürjik generatory

Gysga düşündiriş:

Nano Bubble Generator, öz nano köpürjik tehnologiýasy bilen ulanylýan geljegi uly CE we ISO kepillendirilen önümi HOLLY tarapyndan hödürlenýär, ulanylyş diapazony dürli pudaklarda has giňdir we nano köpürjiginiň funksional aýratynlyklary hökmünde ägirt ösüş potensialyna eýe: anionly köpürjikler, köpürjikler antiseptiki täsiri bilen partlama, suwda erän kislorod çalt ýokarlanýar, suwy bejermekde ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Öňdebaryjy we kämillik tehnologiýasy we ulanylyş gerimini giňeltmegi dowam etdirýän bazar öser. Nano köpürjikli generator aýratyn işläp biler ýa-da häzirki ýokary basyşly dekompressiýanyň erän flotasiýasynyň ornuny tutup biljek kislorod generatorynyň ýa-da ozon generatorynyň degişli modelleri bilen bilelikde işläp biler. köpürjikler we howa enjamlarynyň bir bölegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. highokary basyşly suwuk gazy garyşdyrmak we worteks kesmek tehnologiýasy, nano köpüginiň ýokary dykyzlygy, ýapylmaz we saklamak aňsat.
2. Köpürjik diametri 80nm pm 20 agşam, doýgun suw ajaýyp gaz-suwuk ergin effekti bilen çalt öndürilip bilner.
3.24 / 7 awtomatiki işleýär, durnukly öndürijilik, ýokary netijelilik, pes energiýa sarp ediş sesi.

tz1

Suwy bejermek üçin Nano köpürjik generatory
Hapa suwlary arassalamak suwuk we gazy garyşdyrýan nano masştabyna eýe bolar, suwuň aşagyndan ýokara ep-esli ýokarlanar.Suwdaky nano köpürjikleriniň ýaşamak wagty, umumy aerobika maksadyna ýetip, adaty köpürjiklerden 100 esse uzyn.

tz
tz2

Adaty programmalar

1. Suwuň hapalanmagy we hapa suwlary bejermek
Nano Bubble erän kislorody suwda netijeli baýlaşdyryp biler we aerob biologiki bejergini has işjeňleşdirer ýaly çydamly bolup biler.Nano Bubbles otrisatel elektrostatik zarýady alýar we polo positiveitel elektrostatik zarýadly pallutantlary siňdirýär we ýüzüşiň bölünişini netijeli ýerine ýetirmek üçin aýyrýar.“Nano Bubbles” diňe agyr enjamlarsyz öndürilýär we hapa suwlary arassalamagyň iş wagtyny we iş çykdajylaryny tygşytlap bilersiňiz.

2.Akultura
Nano Bubbles, suwy arassalap we sterilizasiýa edip biljek erän kislorody suwda üpjün edip we baýlaşdyryp biler.Nano Bubble çagalar bagynyň az iýmitini we dermanlaryny ulanmak üçin sagdyn balyklary has çalt ösdürip biler.Nano Bubbles iş wagtyny we iş wagtyny tygşytlap biler.

3.Hidroponika - Nano Bubbles gök önümleriň ösüşini çaltlaşdyryp we ýokary hasyl getirip biljek erän kislorody suwda üpjün edip we baýlaşdyryp biler.Nano Bubbles suwda sterilizasiýa täsirini hem güýçlendirip biler.Nano köpürjikleri bilen ösdürilip ýetişdirilýän gök önümleriň häsiýeti uly, ýakymly we tagamly.

Tehniki parametrler

HLYZ-001 HLYZ-002 HLYZ-006 HLYZ-012
Göwrümi (m3 / sag) 1 2 6 12
Naprýa .eniýe (V) 220/380 220/380 220/380 220/380
Kuwwat (kWt) 0,5 1.1 3 5.5
Ölçegleri (mm) 630 * 500 * 770 630 * 500 * 770 860 * 700 * 980 1040 * 780 * 1080
Iş templeri (℃) 0-100 0-100 0-100 0-100
Örtük suwy (m3 / gün) 120 240 720 1440
Köpürjik diametri (nm / μm) 80nm-20μm 80nm-20μm 80nm-20μm 80nm-20μm
Gaz-suwuk garyndy gatnaşygy 1: 8-1: 12 1: 8-1: 12 1: 8-1: 12 1: 8-1: 12
Gaz-suwuk ergin derejesi > 95% > 95% > 95% > 95%

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER