Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

Lagymyň arassalanmagy üçin erişli howa ýüzüş ulgamy (DAF)

Gysga düşündiriş:

Eredilen howa flotasiýasy (DAF) suwy anyklamak üçin täsirli flotasiýa usulydyr. Bu termin suwda howany basyş astynda eredip, soň bolsa basyşy boşatmak arkaly flotasiýa öndürmek usulyna degişlidir. Basyş goýberilende ergin howa bilen örtülýär. millionlarça ownuk köpürjikler emele gelýär. Bu köpürjikler suwdaky islendik bölejiklere birikýär, dykyzlygynyň suwdan az bolmagyna sebäp bolýar. Bölejikler soňra çaltlyk bilen ýer ýüzüne ýüzýärler.larassalanan suwy yzda galdyryp, aýyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Bir toplumyň akym tizligi: 1-100 (eksport üçin amatly).
2. Akylan howa flotasiýasyny gaýtadan işlemek.
3. Köp mukdarda mikro köpürjikleri döredýän ýokary netijelilik basyş ulgamy
ownuk köpürjikler.
4. Dürli DAF enjamlarynda adaty dizaýn we akymyň görnüşine we maksatly aýyrmak täsirine we durnuklylygyna ýetmek üçin hapa suwlaryň görnüşine we arassalaýyş talaplaryna görä gaýtadan işlemek.
5. Dürli mukdarda palçyklara laýyk gelýän poslamaýan polat zynjyr görnüşli skimmer
6. Toplumy we çykdajylary tygşytlamak üçin birleşdirilen koagulýasiýa tanky ýa-da flokulýasiýa tanky we arassalaýjy suw çüýşesi (islege görä) elýeterlidir.
7.Awtomatiki we uzakdan dolandyrylýan.
8. Gurluşyk materialy.
① Uglerod polat (Expoxy Boýag).
Car Uglerod polat (Expoxy Boýag) + FRP asma.
Ain Poslamaýan polat 304 / 316L.

1630547348 (1)

Adaty programmalar

DAF, köp sanly senagat we şäher goşundylary üçin ulanylýan, subut edilen we täsirli fiziki-himiki tehnologiýa.
1. Önümi dikeltmek we gaýtadan ulanmak
2. Lagym akymynyň çäklerini kanagatlandyrmak üçin öňünden taýýarlyk
3. Aşaky biologiki ulgamlara ýüklemegi azaltmak üçin öňüni alyş
4. Biologiki bejerginiň arassalanmagy
5. Senagat suwundan ýüpi we ýagy aýyrmak
DAF aşakdaky pudaklarda giňden ulanylýar:
1.Eýt, guş we balyk gaýtadan işlemek
2. Süýt önümçiligi
3.Petrohimiýa
4.Pulp we kagyz
5. Iýmit we içgi

Arza

Adaty programmalar

Model Potensial
(M³ / h)
Eredilen howa suwunyň göwrümi (m) Esasy hereketlendiriji güýji (kWt) Mikser güýji (kWt) Gyryjy güýji (kWt) Howa gysyjy güýji (kWt) Ölçegler
(mm)
HLDAF-2.5 2 ~ 2.5 1 3 0.55 * 1 0.55 - 2000 * 3000 * 2000
HLDAF-5 4 ~ 5 2 3 0.55 * 2 0.55 - 3500 * 2000 * 2000
HLDAF-10 8 ~ 10 3.5 3 0.55 * 2 0.55 - 4500 * 2100 * 2000
HLDAF-15 10 ~ 15 5 4 0.55 * 2 0.55 - 5000 * 2100 * 2000
HLDAF-20 15 ~ 20 8 5.5 0.55 * 2 0.55 - 5500 * 2100 * 2000
HLDAF-30 20 ~ 30 10 5.5 0.75 * 2 0.75 1.5 7000 * 2100 * 2000
HLDAF-40 35 ~ 40 15 7.5 0.75 * 2 0.75 2.2 8000 * 2150 * 2150
HLDAF-50 45 ~ 50 25 7.5 0.75 * 2 0.75 3 9000 * 2150 * 2150
HLDAF-60 55 ~ 60 25 7.5 0.75 * 2 1.1 4 9000 * 2500 * 2500
HLDAF-75 70 ~ 75 35 12.5 0.75 * 3 1.1 5.5 9000 * 3000 * 3000
HLDAF-100 95 ~ 100 50 15 0.75 * 3 1.1 3 10000 * 3000 * 3000

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER