Hapa suwlary arassalamak boýunça global üpjün ediji

14 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi

EPDM Membrananyň inçe köpürjikli disk diffuzeri

Gysga düşündiriş:

Inçe köpürjikli disk diffuzory, ýokary kislorod geçiriş netijeliligi üçin howa köpürjiklerini gaty inçe we birmeňzeş görnüşde dargadyp bilýän özboluşly bölüniş nagyşlaryny we bölek şekillerini özünde jemleýär.Örän täsirli we integrirlenen barlag klapan, howa / howa programmalary üçin howa zolaklaryny aňsatlyk bilen ýapmaga mümkinçilik berýär.Uzak möhletli işlemek üçin iň az tehniki hyzmat bilen howa akymlarynyň giň toparynda işledilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1.Köp garşylyk ýitgisi
2.Yokary ýyrtyk çydamly
3.Anti ýapmak, yza gaýtmak
4. Garrylyga çydamly, poslama garşy
5. highokary netijelilik, energiýa tygşytlamak
6. Uzak hyzmat ediş möhleti, pes hyzmat
7. Ykjam gurluş, güýçli goldaw

Haryt aýratynlyklary (2)
Haryt aýratynlyklary (1)

material

1. EPDM
Epdm ýylylyga, ýagtylyga, kisloroda, esasanam ozona garşy durup biler.Epdm esasan polýar däl, polýarlyk çözgüdi we himiki çydamly, bibliýa pes, gowy izolýasiýa häsiýetine eýe.
2.Silikon
Suwda eräp bilmeýän we zäherli we tagamsyz, himiki häsiýetleri durnukly, aşgarlardan başga, gidroflor kislotasy hiç bir material bilen täsir etmeýär.
3.PTFE
Highokary we pes temperatura çydamly, iş temperaturasy 250ºC bolup biler, mehaniki berkligi;temperatura -196ºC çenli peselse-de, 5% uzaldylyp bilner.
Os Poslama - himiki we erginleriň köpüsine garşylyk, inersiýany, güýçli kislota garşylygy, suw we dürli organiki erginleri görkezýär.
Ighokary ýaglamak - gaty materiallarda iň pes sürtülme koeffisiýenti.
OnAlmazlyk - gaty materialdaky iň kiçi ýerüsti dartyşdyr we hiç bir madda ýapyşmaýar

y4

EPDM

y1

PTFE

y3

Silikon

Adaty programmalar

1. Balyk howuzynyň we beýleki goşundylaryň hereketi
2. Çuňňur howa basseýniniň hereketi
3. Çykarylýan we haýwan galyndylaryny suw arassalaýjy zawod
4. Denitrifikasiýa / deposforizasiýa aerob prosesleri üçin hereket
5. concentokary konsentrasiýaly galyndy suwlary howa basseýni we galyndy suw arassalaýjy zawodyň howuzuny kadalaşdyrmak üçin howa
6. SBR, MBBR reaksiýa basseýni, kontakt oksidleýiş howzy; lagym zawodynda işjeňleşdirilen palçyk howa basseýni;

Adaty parametrler

Model HLBQ-170 HLBQ-215 HLBQ-270 HLBQ-350 HLBQ-650
Köpürjik görnüşi Gödek köpürjik Gowy köpürjik Gowy köpürjik Gowy köpürjik Gowy köpürjik
Surat 1 3 2 4 5
Ölçegi 6 dýuým 8 dýuým 9 dýuým 12 dýuým 675 * 215mm
MOK EPDM / Silikon / PTFE - ABS / Güýçlendirilen PP-GF
Baglaýjy 3 / 4''NPT erkek sapak
Membrananyň galyňlygy 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm
Köpürjik ölçegi 4-5mm 1-2mm 1-2mm 1-2mm 1-2mm
Dizaýn akymy 1-5m3 / sag 1.5-2.5m3 / sag 3-4m3 / sag 5-6m3 / sag 6-14m3 / sag
Akym aralygy 6-9m3 / sag 1-6m3 / sag 1-8m3 / sag 1-12m3 / sag 1-16m3 / sag
SOTE ≥10% ≥38% ≥38% ≥38% ≥40%
(6m suwasty) (6m suwasty) (6m suwasty) (6m suwasty) (6m suwasty)
SOTR ≥0.21kg O2 / sag ≥0.31kg O2 / sag ≥0.45kg O2 / sag 750.75kg O2 / sag ≥0.99kg O2 / sag
SAE .57.5kg O2 / kw.h ≥8.9kg O2 / kw.h ≥8.9kg O2 / kw.h ≥8.9kg O2 / kw.h ≥9.2kg O2 / kw.h
Başlyk 2000-3000Pa 1500-4300Pa 1500-4300Pa 1500-4300Pa 2000-3500Pa
Hyzmat meýdany 0.5-0.8m2 / sany 0.2-0.64m2 / sany 0.25-1.0m2 / sany 0.4-1.5m2 / sany 0,5-0,25m2 / sany
Hyzmat ömri > 5 ýyl

Gaplamak we eltip bermek

Inçe köpürjikli disk diffuzeri (1)
Inçe köpürjikli disk diffuzeri (2)
Inçe köpürjikli disk diffuzeri (3)
Inçe köpürjikli disk diffuzeri (4)
Inçe köpürjikli disk diffuzeri (5)

  • Öňki:
  • Indiki: